The Sims 3 snydekoder


Så er opfølgeren på EA's kæmpesucces her: The Sims 3, og vi på pcsnyd har selvfølgelig koderne hertil:

Snydekoderne:

CTRL+Shift+C (koder)

Mens du spiller, kan du trykke på CTRL+Shift+C for at åbne konsollen. Indtast derefter den kode du vil bruge.


kaching - Mens du står på en grund vil du få $1,000.

motherlode - Mens du står på en grund vil du få $50,000.

fullscreen on/off - skift mellem fullscreen og windowed mode.

unlockOutfits on/off - Åbner for tøj/sæt i CAS (Create a Sim) mode. Dette skal aktiveres inden du går ind i CAS.

fadeObjects [on/off] - Med denne vil genstande fade ind eller ud som kameraret kommer tættere på.

slowMotionViz
- Spil spillet i slow motion. Valgfri værdi, 0 = normal hastighed pg 8 = langsomste hastighed.

hideHeadlineEffects [on/off] - Gemmer alle meters og effekter i spillet, som eksempelvis plumbbob og skill meter.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on/off] - Hvis denne sættes til On, vil genstande ikke “snappe” til områder mens du holder Alt nede.

constrainFloorElevation [true/false] - Tillader dig at ændre niveauet på terrænet selvom der er genstand på.

enableLlamas [on/off] - Giver en besked der siger, “Llamas enabled.” - Effekten er ukendt.

resetSim
- Resetter din Sim med neutralt motic, ingen moodlets, og teleporter din Simmer hjem

fps on/off - Viser dine Frame per Second i højre top af vinduet.

quit - Du quitter spillet hurtigt

jokePlease - Retunere en joke.

se meget mere om spillet på EA hjemmeside: www.sims.dk